ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιχείρηση VOULGARELIS TOOLING στα πλαίσια της δραστηριοποίησής της έχει σαν βασική αξία της την εδραίωσή της ως ένας αξιόπιστος προμηθευτής προϊόντων/υπηρεσιών που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Διοίκηση της επιχείρησης εκδίδει την παρούσα Πολιτική για να δηλώσει την απόλυτη δέσμευσή της :

 • στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών
 • στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών
 • στην συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της εταιρείας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω η Διοίκηση έχει σχεδιάσει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO9001:2008 , το οποίο εξασφαλίζει ότι :

 • Η επιχείρηση παρέχει τους πόρους και τα μέσα που απαιτούνται για την παροχή προϊόντων καθορισμένης ποιότητας.
 • Τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της επιχείρησης, εκφρασμένες και εννοούμενες καθώς και τις προβλέψεις της νομοθεσίας
 • Η ποιότητά των προϊόντων και υπηρεσιών είναι σταθερή και σύμφωνη πάντοτε με τις εσωτερικές προδιαγραφές της επιχείρησης ή τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.
 • Tο περιβάλλον εργασίας είναι κατάλληλο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και σύμφωνο με τις νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Οι συνθήκες εργασίας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης παρακολουθούνται και ελέγχονται για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.
 • Η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται από ένα πλαίσιο για την καθιέρωση και ανασκόπηση των στόχων που αφορούν τόσο τα προϊόντα και τις δραστηριότητες όσο και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης
 • Η παρούσα Πολιτική γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή εντός της επιχείρησης και επανεξετάζεται ως προς την καταλληλότητα της από την Διοίκηση σε ετήσια βάση.

Καθήκον όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στην λειτουργία του Συστήματος, είναι όχι μόνον να τηρούν το Σύστημα, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξή του με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την μείωση του κόστους, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

patent

support

value

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΚΟΡΩΝΗΣ 9 12133 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ.: (+30) 210 5787764

Fax: (+30) 210 5787763

E-mail: info@voulgarelis.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ:

 1. Χύτευση πλαστικού
 2. Χύτευση υπό πίεση σε αλουμίνιο
 3. Χύτευση υπό πίεση σε Zamak

We are ISO 9001:2008 certified
on making molds and producing
plastic articles

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

kataskeyimod

ΚΑΤΑΣKΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ

Στην Voulgarelis Tooling σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε καλούπια για χύτευση μετάλλων υπό πίεση.

Πνευματικά δικαιώματα ΑΝΤ. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. © 2014 - 2017, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | ΕΠΑνΕΚ 2014-2020